194100008

Rengøringsafdækning for loftkassette

Varenummer: 194100008

For 4-vejs kassetter

Med denne afdækning får du mulighed for at foretage en omhyggelig rengøring af loftmonterede 4-vejs kassetter uden unødig tilsmudsning af omgivelserne, idet det anvendte væske/vand opsamles og ledes til en spand ved brug af den medfølgende afløbsslange.
Afdækningen måler 1150 x 1150 mm.