194000246 1
194000246 1
194000246 1

Dræn siphon for indmuring

Varenummer: 194000246

Vandlås med lugtstop

Med denne indmuringsvandlås (siphon) sikres din installation mod lugtgener ved drænets tilkobling på faldstamme, og samtidig bekyttes din fordamper mod de korrosive gasser, der kan opstå i faldstammen.
Sikringen sker ved, at kuglen i vandlåsen lukker tæt, selv i perioder hvor vandet i vandlåsen måtte være fordampet.
Diameter på tilgang Ø 16 mm - Ø 28 mm
Afløb Ø21 mm
Håndterer op til 60 liter/time