1. Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indhenter og opbevarer.

Du finder vores kontaktoplysninger herunder

Klimalux A/S
Bodøvej 2
5700 Svendborg
CVR-nr.: 27049907

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

2. Behandlingsaktiviteter

Vi behandler personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelser i forbindelse med garantihåndtering, rådgivning, tilbudsgivning, ordrehåndtering m.v.

Behandlingen af personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som dataansvarlig, jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Privatpersoner

Vi driver en virksomhed baseret på B2B handel, men har i forskellige sammenhænge direkte kontakt til private personer.

Vi kommunikerer blandt andet med private personer;

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

I ovennævnte tilfælde drejer det sig typisk om personoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer, postnummer og by.

Kunder B2B

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at vores ydelser leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om f.eks. navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi registrerer vores kunders data i virksomhedens debitorsystem.

Kommunikation med potentielle kunder (B2B)

Har du spørgsmål til vores produkter eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og f.eks. svare på de spørgsmål som du måtte have til vores produkter og ydelser.

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi beder typisk om følgende almindelige oplysninger: virksomhedsnavn, navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cvr nummer. Vi søger ofte yderligere information ved brug af dit cvr nummer på datacvr.virk.dk/.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve via e-mail, og du kan altid framelde dig dette hvis du ikke længere ønsker at modtage det.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende ny information fra virksomheden, som kan omhandle markedsføring, nyt om produkter, nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser eller andet af faglig relevans.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi fortsat dine data med hjemmel i databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mails, cvr-nummer, betalingsinformationer og lignende.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi opbevarer disse oplysninger i overenstemmelse med de gældende regler for dette jf. bogføringsloven.

3. Databehandlere

Vi har samarbejdspartnere, herunder leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Uniconta

Vi anvender Uniconta som er et komplet ERP system og økonomisystem

Human Manual Data

Vi modtager teknisk support fra Human Manual Data (HMD) ifm. integration til vores webshop. HMD transformere således data, men anvender dem ikke som tredjepart.

SEEEMS

Webbureau og står bag vores webshop samt hosting af denne.

SEEEMS laver også integration til Uniconta.

Idé Bureauet Reklame & Kommunikation

Idé Bureauet er vores eksterne partner på markedsføring, og de hjælper os med udsendelse af Nyhedsbreve ved brug af digitale platforme til formålet (Mailchimp).

Collectia A/S

Incassoløsning

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Ved private kunders henvendelse til os, med ønske om at blive kontaktet af en af vores forhandlere, videre giver vi dog de oplysninger der er indhentet via kontaktformularen eller oplyst til os ved e-mail eller telefonisk kontakt.

5. Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

6. De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysning herunder:

Email: [email protected]

Vi beder dig skrive Klage, GDPR i e-mailens emnefelt, samt at være præcis i din formulering af hvad klagen går på.

 
Revision 13. oktober 2023